Learn a meditation for feeling safe with Zakara | Mānawa Maiea te Atawhai | Ep 1

Learn a meditation for feeling safe...

“I didn’t know how to be safe, because no one teaches you how to be safe."