Hawaiiki James Morrison is a direct descendant of ancestors who had opposing views on Te Tiriti o Waitangi. He aha ōna whakaaro mō te Tiriti? Over 180 years on, what does Te Tiriti o Waitangi mean to him?

This is the first episode of our new reo Māori series, Ohinga, created by Mahi Tahi media, with funding from Te Māngai Pāho.

Stay tuned for a new episode every week.